06-51805620 info@kokschilders.nl

Volgens de algemene regels is het schilder- en stucadoorswerk onderworpen aan het BTW-tarief van 21%.

Als u een woning bezit welke ouder is dan 2 jaar, komt u in aanmerking voor het lage BTW-tarief van 6%. Deze regeling vervalt niet.

Wordt het woonhuis ook als kantoor gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor een tandarts- of huisartsenpraktijk, dan moet meer dan 50% van de woning daadwerkelijk gebruikt worden als woning om gebruik te kunnen naken van het lage BTW tarief.

Onder het lage tarief vallen NIET het plaatsen of zetten van glas, het aanbrengen van tegels en het plaatsen van wanden.

Onder het lage tarief valt (MITS BINNEN DE VOORWAARDEN) ieder type schilderwerk, zowel binnen als buiten.

Hoe wordt de ouderdom bepaalt: Om te beoordelen of de woning al dan niet ouder is dan 2 jaar, wordt de begindatum van het bouwjaar vastgesteld volgens de gemeentelijke administratie. U zult dus bij de factuur een ouderdomsverklaring aantreffen, waarin u dit verklaart. De belastingdienst eist namelijk dat in deze gevallen er in de administratie van de opdrachtnemer een schriftelijke verklaring aanwezig is inzake de ouderdom van de woning.

VCA:

De veiligheid van zowel u als onszelf heeft de hoogste prioriteit. Wij vinden het dan ook erg belangrijk op de hoogte te zijn van de veranderende wet- en regelgeving, nieuwe (milieu-)technische inzichten en ontwikkelingen.
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu)
Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

F & J Kok Schilders is uiteraard in het bezit van het VCA certificaat!

Wilt u verder geinformeerd worden? Heeft u overige vragen?

Z

Vakman