06-51805620 info@kokschilders.nl

Wat is houtrot?

Dit zijn schimmels die het hout aantasten. Dit ontstaat door de vochtigheid in Nederland. De plekken waar houtrot het meest voorkomt is voornamelijk in de onderdorpels, maar ook in kozijnen, deuren en steunbalken.

Hoe ontstaat houtrot?

De problemen ontstaan bij een vochtgehalte van meer dan 20%. Door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of een fout in de constructie, komt dit vocht in het hout terecht en worden de houten onderdelen langzaam aangetast en kunnen er verzwakkingen in de constructie of lekkage ontstaan.

Kan houtrot gerepareerd worden?

Als houtrot in het beginstadium is, is het te repareren door de aangetaste delen te verwijderen en deze dan op te vullen met Dryflex. Uit ervaring blijkt dat het houtrot vaak al verder is dan voor het oog zichtbaar is. Een optie is dan dat wij zelf het aangetaste onderdeel reparen/vervangen, zoals bijvoorbeeld een onderdorpel van een kozijn. Mocht het onderdeel te ver door houtrot zijn aangetast, en dit is niet ter plaatse te repareren, kan hiervoor de hulp van een timmerman worden ingeroepen. Wij kunnen u in contact brengen met een ervaren timmerman als u hiervoor kiest.

Adviezen om houtrot te voorkomen:

  1. Laat geen water direct in de constructie lopen.
  2. Voorkom dat er schroef- of spijkergaten in het hout achterblijven, zorg er anders voor dat deze droog zijn en weer dichtgestopt/gerepareerd worden.
  3. Zorg dat de draaiende delen van uw woning, zoals ramen en deuren, goed dicht gaan en niet klemmen. Op deze manier kan het vocht goed weg.
  4. Mocht het gebeuren dat het verf gaat bladderen of scheuren, zorg er dan voor dat dit aangevuld wordt om eventueel houtrot te voorkomen. Zou u dit niet doen, dan komt er vocht op het kale hout en kan er dus (tezijnertijd) houtrot ontstaan.